I hate CBS News

I honestly do.  Especially how they handle mobile users of their website.  Let me explain.  I, like 35% of other Americans (according to a Pew survey), own a smartphone.  I use Google News as my aggregator of choice.  When I see an interesting headline, I select it to read the full article.  Today I tried the same thing with an article about the teen tweeting about Kansas Governor Brownback.  Unfortunately, the source for that article just happens to be CBS News.  I should have known.

CBS News tries to be too cute and detects my browser and/or device.  On its own, it decided that I’m using a mobile device, which I am and then proceeds to re-direct me to the mobile site for CBS News.  There are several things wrong with this.  1) I have no say in this re-direct.  No friendly, “Hey, we see you’re on a mobile device.  Would you like to visit our mobile site?” like other sites have done.  It just does it for me and I have no say in the matter. 2) And more annoyingly, once it redirects me, it takes me to the mobile site’s home page rather to the article I want to read even though it’s available.  The reason for this is that somewhere in this re-directing process CBS News does not keep a record of the referring site, i.e. the page where the original was located so it doesn’t know where I want to go.  My smartphone is more than capable of rendering the full CBS News site.  On top of that, I have built in tools (Apple Safari Reader) that dramatically improve readability should I wish to use it.  The Reader tool is better than any mobile site I’ve ever seen.  Again, if I wish to use it.

I just simply despise the fact CBS News gives me no say in the matter and on top of that makes it a huge annoyance by not taking me to the article I’m interested in once I’m re-directed.  From now on, I’ll have to adjust Google News to simply never display any articles from CBS News again.  Problem solved.

Amazon’s Cloud Reader

I just tried out the new Amazon’s Cloud Reader (https://reader.amazon.com) built entirely on HTML5.  I have to say, I’m quite impressed.  All of your items are available on the Cloud Reader, save for the new lending program; that still has to be accessed via a Kindle device.  But aside from that, everything else is there.  The reading experience is very pleasant and more importantly, all of your bookmarks are carried between devices.  They definitely have a winner here and a nice way to skirt Apple’s restrictions for in app purchases.

Of course, there are some concerns but they have nothing to do with the Cloud Reader itself but rather how Amazon is slowly but surely locking their users into their content world.  Aside from this though, this is an admirable effort in really putting new technologies to work.

Canon 5D Mark II vs iPhone 4S 1080p Video

Nice… check this out to see how the iPhone 4S 1080p video compares to a high end dSLR. It’s not the same obviously but the conclusion is that it gives consumer end dSLR a run for the money!

Download the video to appreciate the quality. The lens they’re using on the Canon 5D Mark II is no slouch… it’s the 50mm EF f/1.4 – a very nice lens so the video quality of the iPhone 4S is even that much more impressive.

Is science deterministic?

In his article in the New York Times, Jim Holt argues that science is deterministic (see the last few paragraphs): http://www.nytimes.com/2011/10/09/books/review/knocking-on-heavens-door-by-lisa-randall-book-review.html?pagewanted=1&_r=1

The obvious question in my mind is, is it? Jim is basically arguing that since the current theories of physics all point to a bunch of elementary particles & forces that makes up everything as well as the rules that govern their interaction, then science must be deterministic. That is, the rules govern how any two things would interact or three things or even more.  Given a set of parameters, then the interaction will always be the same given the rules we have.

Now that is certainly an interesting thought. It would mean that no one is responsible for their actions and that science is no better than some religions out there given that a deterministic science would take away free will and therefore morality. I would think that what we see as the determinism in science is our lack of understanding of all the rules. We may have most of it but it’s always the little details that gets us. Quantum mechanics is well known for its wave functions that describes probabilities of events. It is perhaps these probabilities that does away with determinism. But who knows really? It does certainly raise an interesting topic for a Sunday morning though.

Gia Phả Họ Lê

LE FAMILY PICTURES

Họ Lê là họ của vua Việt Nam.  Vua Lê Lội năm 1380.

Tổ tiên họ Lê chánh quán ở quảng bình cách Sài Gòn về phía nam 1200 km cách Hà Nội về phía bắc 800 km.

Tổ tiên dùng ghe chở sản phẩm: dầu chai, đén dầu chai, đệm buồm, dây thừng tất cả dùng cho ghe thuyền chở vào Miền Trong (Miền Nam) để bán.

Vào khoảng năm 1800 đến Vủng Tầu định cư.

* Tổ phụ bên nội là Ông Lê Văn Cá đới thư í sinh năm 1890 chết năm 1955.  Hưỡng thọ 66 tuổi.

Phần mộ chôn tai làng tân lộc tây quận lai vung tỉnh long xuyên Việt Nam.

Tổ phụ là người có học, giàu có, có địa vị trong xả họi, làm chủ hàng đáy.  (Hàng đáy là một hàng rào lớn hình dạng chử V dựng ở ngoài biển khi nước thủy triều rút xuống thì cá tôm chảy vào chổ hẹp nhứt của chử V, tại đây có một miếng lưới chận lại để bắt cá tôm.

Tổ phụ có con:

 • Lê Thị Lẹp (Nử: 1910 – 1942)
 • Lê Văn Sơn (Nam: 1912 – 1947)
 • Lê Văn Núi (1914 – 1959)
 • Lê Văn Non (1916 – 1980)
 • Lê Văn Cao (1918 – 1982)
 • Lê Thị Lủng (Nử: 1920 – 1939)
 • Lê Văn Tám (Nam: 1928 – 1957)
 • Lê Thị Chín (Nử: 1940 – ).  Lê Thị Chín hiện đan sống tại Long Xuyện

Tổ phụ đời thứ II:

Lê Văn Núi lập gia đình với Vỏ Thị Kỷ (Sinh năm 1916; chết năm 1963).  Có nhửng người con sau:

 • Lê Thị Hiệp (Nử: 1936 – )
 • Lê Thị Lợi (Nử: 1938 – ).  Sống tại U.S.A.
 • Lê Tấn Tài (Nam: 06.06.1940)
 • Lê Minh Chánh (Nử: 1942; chết trên đường vượt biên năm 1981)
 • Lê Văn Lọc (Nam: 1945 – 1946)
 • Lê Thị Mai (Nử: 1947 – 1948)

Năm 1946 gai đình đến Sài Gòn sinh sống tại đường Trấn Bình Trong, Đường Cao Đat và năm 1947 tại 69/45A Nguyển Trẩi Quân 5 Sài Gòn.  Tổ phụ đời thứ II có học thức (Lớp 7) là một công dân tốt, biết lo cho gia đình, sống đạo đức.

Tổ phụ đời thứ III:

Lê Tấn Tài (06.06.1940 Vủng Tàu Việt Nam) học lực năm thứ II ban cử nhân luật khoa công chức nha tổng giám đốc thuế vụ từ 19.07.1962 đến 30.04.1975.  Trung úy truền tin quân lực Việt Nam cộng hòa khỏa 22 sỉ quan truyền tin từ 19.02.1966 đến 19.12.1973.

Ngày 13.04.1973 lập gia đình với Lý Ngọc Điệp (Sinh 28.09.1950) tại Sài Gòn tốt nghiệp giáo sư trung học đẹ nhứt cấp ban sử đia vì chế độ cộng sản Việtt Nam không cho con cái ngụy quan và ngụy quyền được học lên đại học, vì tương lai của Lê Lý Tấn Phước ( 15.01.1975) và Lê Lý Tấn Phúc (03.02.1976).

Cuối tháng 02 năm 1981 gia đình gồm có: Lê Tấn Tài, Lý Ngọc Điệp, Lê Lý Tấn Phước và Lê Lý Tấn Phúc vượt biên bằng ghe sau 3 ngày và 3 đêm trên biển đến chiều ngày thứ 4 lúc 6 giờ chiều ghe đến Khanom, Thái Lan.  5 ngày sau chuyển đến trại Songkla Thái Lan.  Ở Songkla 5 tháng chuyển đén Galang 2.  Ở 5 tháng. Tổng cộng ở trại tị nạn 11 tháng.

 • Thề hề thừ nhất giồng họ Lê đến Mỷ (Tài, Điệp, Phước, Phúc) ngày 24 tháng 2 năm 1982.  Ngày 04.02.1982 phi trường San Francisco.  Ngày 05.02.1982 chuyển đến 6112 Severin Drive, La Mesa, San Diego County, CA.  Ngày 27.02.1982 chuyển đến 634 First Street, El Cajon, CA đến tháng 5 1982 chuyển đến 1164 East Lexington Ave.  Ngày 01.01.1984 chuyển đến 187 Ballard Street 19A, El Cajon, CA (Chieftain Mobile Home Park).  Năm 1989 (mua nhà) chuyển đến 649 Murray Drive, El Cajon, CA 92020.
 • Ngày 28.04.1983 gia đình có thêm Lê Lý Johnson.
 • Ngày 29.11.2008 có thêm cháu nọi Calvin Yeh Lê.

Nhửng điều con cháu nọ Lê cần phải có:

 • Hảnh diên là con cháu họ Lê
 • Tôn kính bâc trưởng thượng
 • Biết đọc và viết chử Việt Nam
 • Biết thương yêu và giúp đở bà con cùng họ
 • Cố gắng học hành để giòng họ Lê được hảnh diên
 • Phải biết thờ cúng ông bà tổ tiên
 • Không bao giờ làm đièu gì xấu, vi phạm pháp luật
 • Tôn trọng luật pháp

Nhận xét: Lê Lý Tấn Phước xứng đáng là trưởng giòng họ Lê đời thứ IV.

San Diego Ngày 07 Tháng 01.2009 Lê Tấn Tài

CHI BÊN NỌI

Lê Văn Cá                  +                    Bà Nội Của Lê Tấn Tài
(1890 – 1955)                                   (không biết tên)
———————————————————————-
\/

Lê Thị Lẹp (Nử: 1910 – 1942)
Lê Văn Sơn (Nam: 1912 – 1947)
Lê Văn Núi (1914 – 1959) *nội của Phước
Lê Văn Non (1916 – 1980)
Lê Văn Cao (1918 – 1982)
Lê Thị Lủng (Nử: 1920 – 1939)
Lê Văn Tám (Nam: 1928 – 1957)
Lê Thị Chín (Nử: 1940 – )

Lê Văn Núi                 +                    Vỏ Thị Kỷ
(1914 – 1959)                                   (1917 – 1962)
———————————————————————-
\/

Lê Thị Hiệp (Nử: 1936 – )
Lê Thị Lợi (Nử: 1938 – )
Lê Tấn Tài (Nam: 06.06.1940)
Lê Minh Chánh (Nử: 1942 – 1981)
Lê Văn Lọc (Nam: 1945 – 1946)
Lê Thị Mai (Nử: 1947 – 1948)

CHI BÊN NỌI THUỘC VỄ BÊN NGOẠI CỦA LÊ TẤN TÀI

Ông Ngoại                  +                    Bà Ngaọi
(???? – 1942)                                   (1907 – 1989)
Châu Ngô                                        Vỏ Thị Kha
———————————————————————-
\/

Mẹ Lê Tấn Tài:       Vỏ Thị Kỷ (Nử: 1916 – 1962)
Cậu Lê Tấn Tài:      Châu Cà (Nam: 1918 – 2???)

CHI BÊN NỌI THUỘC GIÒNG HỌ LÝ NGỌC ĐIỆP

Ông Ngoại Của Phước             +               Bà Ngaọi Của Phước
Lý Văn Tỉnh                                     Nguyển Thị Nhi
Lý Văn Buông
(1916 – 1990)                                   (1918 – 1989)
———————————————————————-
\/

Cậu: Lý Văn Tâm (Nam: 1936 – 200?)
Dì: Nguyển Thị Lý (Nử: 1938 – )
Mẹ: Lý Ngọc Điệp (Nử: 1950 – )
Cậu: Lý Thành (Nam: 1952 – )
Dì: Lý Ngọc Tuyết (Nử: 1954 – )
Dì: Lý Ngọc Sương (Nử: 1956 – )
Cậu: Lý Thành Danh (Nam: 1958 – 1983)

India Pale Ale

This tasting note is more for me than anyone else but if you find it useful, even better. I just bought a case of Costco’s Kirkland Hand Crafted Ale collection which includes beer like India Pale Ale, Pale Ale, Amber Ale and Belgian Ale.  The India Pale Ale is described as a “deep, golden ale, robustly hopped”.  The India Pale Ale, also called an Indian Pale Ale or an “IPA” is a favorite of many drinkers.

However, it’s not a favorite of mine. Indeed it is “robustly hopped” but that makes it just way too bitter for my taste. Perhaps it’s the particularly brewery I’m trying, “Hopfen und Malz Brewing Company” out of San Jose, CA who brewed this particular beer for Costco. I’m not entirely convinced though that it’s just this brewery. I suppose for me there is such a thing as being too hoppy.  Others may like that though.

An old fashion blog – the way it was meant to be!