LE FAMILY PICTURES

Họ Lê là họ của vua Việt Nam.  Vua Lê Lội năm 1380.

Tổ tiên họ Lê chánh quán ở quảng bình cách Sài Gòn về phía nam 1200 km cách Hà Nội về phía bắc 800 km.

Tổ tiên dùng ghe chở sản phẩm: dầu chai, đén dầu chai, đệm buồm, dây thừng tất cả dùng cho ghe thuyền chở vào Miền Trong (Miền Nam) để bán.

Vào khoảng năm 1800 đến Vủng Tầu định cư.

* Tổ phụ bên nội là Ông Lê Văn Cá đới thư í sinh năm 1890 chết năm 1955.  Hưỡng thọ 66 tuổi.

Phần mộ chôn tai làng tân lộc tây quận lai vung tỉnh long xuyên Việt Nam.

Tổ phụ là người có học, giàu có, có địa vị trong xả họi, làm chủ hàng đáy.  (Hàng đáy là một hàng rào lớn hình dạng chử V dựng ở ngoài biển khi nước thủy triều rút xuống thì cá tôm chảy vào chổ hẹp nhứt của chử V, tại đây có một miếng lưới chận lại để bắt cá tôm.

Tổ phụ có con:

 • Lê Thị Lẹp (Nử: 1910 – 1942)
 • Lê Văn Sơn (Nam: 1912 – 1947)
 • Lê Văn Núi (1914 – 1959)
 • Lê Văn Non (1916 – 1980)
 • Lê Văn Cao (1918 – 1982)
 • Lê Thị Lủng (Nử: 1920 – 1939)
 • Lê Văn Tám (Nam: 1928 – 1957)
 • Lê Thị Chín (Nử: 1940 – ).  Lê Thị Chín hiện đan sống tại Long Xuyện

Tổ phụ đời thứ II:

Lê Văn Núi lập gia đình với Vỏ Thị Kỷ (Sinh năm 1916; chết năm 1963).  Có nhửng người con sau:

 • Lê Thị Hiệp (Nử: 1936 – )
 • Lê Thị Lợi (Nử: 1938 – ).  Sống tại U.S.A.
 • Lê Tấn Tài (Nam: 06.06.1940)
 • Lê Minh Chánh (Nử: 1942; chết trên đường vượt biên năm 1981)
 • Lê Văn Lọc (Nam: 1945 – 1946)
 • Lê Thị Mai (Nử: 1947 – 1948)

Năm 1946 gai đình đến Sài Gòn sinh sống tại đường Trấn Bình Trong, Đường Cao Đat và năm 1947 tại 69/45A Nguyển Trẩi Quân 5 Sài Gòn.  Tổ phụ đời thứ II có học thức (Lớp 7) là một công dân tốt, biết lo cho gia đình, sống đạo đức.

Tổ phụ đời thứ III:

Lê Tấn Tài (06.06.1940 Vủng Tàu Việt Nam) học lực năm thứ II ban cử nhân luật khoa công chức nha tổng giám đốc thuế vụ từ 19.07.1962 đến 30.04.1975.  Trung úy truền tin quân lực Việt Nam cộng hòa khỏa 22 sỉ quan truyền tin từ 19.02.1966 đến 19.12.1973.

Ngày 13.04.1973 lập gia đình với Lý Ngọc Điệp (Sinh 28.09.1950) tại Sài Gòn tốt nghiệp giáo sư trung học đẹ nhứt cấp ban sử đia vì chế độ cộng sản Việtt Nam không cho con cái ngụy quan và ngụy quyền được học lên đại học, vì tương lai của Lê Lý Tấn Phước ( 15.01.1975) và Lê Lý Tấn Phúc (03.02.1976).

Cuối tháng 02 năm 1981 gia đình gồm có: Lê Tấn Tài, Lý Ngọc Điệp, Lê Lý Tấn Phước và Lê Lý Tấn Phúc vượt biên bằng ghe sau 3 ngày và 3 đêm trên biển đến chiều ngày thứ 4 lúc 6 giờ chiều ghe đến Khanom, Thái Lan.  5 ngày sau chuyển đến trại Songkla Thái Lan.  Ở Songkla 5 tháng chuyển đén Galang 2.  Ở 5 tháng. Tổng cộng ở trại tị nạn 11 tháng.

 • Thề hề thừ nhất giồng họ Lê đến Mỷ (Tài, Điệp, Phước, Phúc) ngày 24 tháng 2 năm 1982.  Ngày 04.02.1982 phi trường San Francisco.  Ngày 05.02.1982 chuyển đến 6112 Severin Drive, La Mesa, San Diego County, CA.  Ngày 27.02.1982 chuyển đến 634 First Street, El Cajon, CA đến tháng 5 1982 chuyển đến 1164 East Lexington Ave.  Ngày 01.01.1984 chuyển đến 187 Ballard Street 19A, El Cajon, CA (Chieftain Mobile Home Park).  Năm 1989 (mua nhà) chuyển đến 649 Murray Drive, El Cajon, CA 92020.
 • Ngày 28.04.1983 gia đình có thêm Lê Lý Johnson.
 • Ngày 29.11.2008 có thêm cháu nọi Calvin Yeh Lê.

Nhửng điều con cháu nọ Lê cần phải có:

 • Hảnh diên là con cháu họ Lê
 • Tôn kính bâc trưởng thượng
 • Biết đọc và viết chử Việt Nam
 • Biết thương yêu và giúp đở bà con cùng họ
 • Cố gắng học hành để giòng họ Lê được hảnh diên
 • Phải biết thờ cúng ông bà tổ tiên
 • Không bao giờ làm đièu gì xấu, vi phạm pháp luật
 • Tôn trọng luật pháp

Nhận xét: Lê Lý Tấn Phước xứng đáng là trưởng giòng họ Lê đời thứ IV.

San Diego Ngày 07 Tháng 01.2009 Lê Tấn Tài

CHI BÊN NỌI

Lê Văn Cá                  +                    Bà Nội Của Lê Tấn Tài
(1890 – 1955)                                   (không biết tên)
———————————————————————-
\/

Lê Thị Lẹp (Nử: 1910 – 1942)
Lê Văn Sơn (Nam: 1912 – 1947)
Lê Văn Núi (1914 – 1959) *nội của Phước
Lê Văn Non (1916 – 1980)
Lê Văn Cao (1918 – 1982)
Lê Thị Lủng (Nử: 1920 – 1939)
Lê Văn Tám (Nam: 1928 – 1957)
Lê Thị Chín (Nử: 1940 – )

Lê Văn Núi                 +                    Vỏ Thị Kỷ
(1914 – 1959)                                   (1917 – 1962)
———————————————————————-
\/

Lê Thị Hiệp (Nử: 1936 – )
Lê Thị Lợi (Nử: 1938 – )
Lê Tấn Tài (Nam: 06.06.1940)
Lê Minh Chánh (Nử: 1942 – 1981)
Lê Văn Lọc (Nam: 1945 – 1946)
Lê Thị Mai (Nử: 1947 – 1948)

CHI BÊN NỌI THUỘC VỄ BÊN NGOẠI CỦA LÊ TẤN TÀI

Ông Ngoại                  +                    Bà Ngaọi
(???? – 1942)                                   (1907 – 1989)
Châu Ngô                                        Vỏ Thị Kha
———————————————————————-
\/

Mẹ Lê Tấn Tài:       Vỏ Thị Kỷ (Nử: 1916 – 1962)
Cậu Lê Tấn Tài:      Châu Cà (Nam: 1918 – 2???)

CHI BÊN NỌI THUỘC GIÒNG HỌ LÝ NGỌC ĐIỆP

Ông Ngoại Của Phước             +               Bà Ngaọi Của Phước
Lý Văn Tỉnh                                     Nguyển Thị Nhi
Lý Văn Buông
(1916 – 1990)                                   (1918 – 1989)
———————————————————————-
\/

Cậu: Lý Văn Tâm (Nam: 1936 – 200?)
Dì: Nguyển Thị Lý (Nử: 1938 – )
Mẹ: Lý Ngọc Điệp (Nử: 1950 – )
Cậu: Lý Thành (Nam: 1952 – )
Dì: Lý Ngọc Tuyết (Nử: 1954 – )
Dì: Lý Ngọc Sương (Nử: 1956 – )
Cậu: Lý Thành Danh (Nam: 1958 – 1983)